استفاده از اپل تی وی بسیار ساده است و برای سیستم سرگرمی خانه ی شما ارزش افزوده ی بالایی به ارمغان می آورد. در ادامه بیست و شش نکته و ترفند را برمی شماریم که استفاده از اپل تی وی را ساده تر می کند. نسل آخر اپل تی وی امکانات زیادی را در مقایسه با […]