• دسته‌ها
  • تولید برق از گرما

    آیا می توان مستقیما از گرما برق تولید کرد؟

    اگر مقدار زیادی گرما در اختیار داشته باشید می توانید با آن بخار تولید کنید و با استفاده از بخار یک توربین را بچرخانید – یعنی همان کاری که در نیروگاهها انجام می دهند. توربین می تواند یک مولد برق را به کار بیاندازد و برق تولید کند. این یک ساز و کار رایج است […]

    چرا آسمان آبی است؟

    تشخیص اینکه رنگ آسمان آبی است، خیلی ساده است. ولی آیا تا به حال فکر کرده اید چرا؟ انسانهای باهوش زیادی به این موضوع فکر کرده اند. اما خیلی طول کشید تا پاسخ را بیابند. نور خورشید سفید به نظر می رسد اما در واقع از ترکیب تمام رنگهایی که در رنگین کمان می بینیم […]