عبارت “انجماد آنی” را با دیدن خانه ای در نیویورک که با یخ و برف پوشیده شده است می توانید به طور عینی لمس کنید. فردی به نام جان کوکو که تصاویر این خانه را ثبت کرده است می گوید بسیاری تصور می کنند این تصاویر قلابی است. اما او اصرار دارد که این تصاویر واقعی است. […]