در این ویدیو نحوه ی به کار انداختن یک موتور جریان مستقیم کوچک با استفاده از یک سلول خورشیدی به تصویر کشیده شده است. برای انجام این آزمایش از قطعات زیر استفاده شده است: – یک موتور الکتریکی جریان مستقیم کوچک با قابلیت کار کردن با محدوده ی ولتاژ ۳ تا ۱۲ ولت – یک […]