در مورد مصرف آنتی بیوتیک یک تناقض عجیب وجود دارد. مردم به آنتی بیوتیک به چشم یک نوشدارو نگاه می کنند که آنها را از شر بیماریها نجات می دهد تا حدی که پزشکشان را تحت فشار می گذارند که برای آنها آنتی بیوتیک تجویز کند حتی وقتی که نیازی به آنتی بیوتیک وجود ندارد. […]