• دسته‌ها
  • دعوای خانوادگی

    پنج نکته درباره ی دعواهای خانوادگی

    دعوای پدر و مادر در همه ی خانواده ها وجود دارد. بحث بر سر اینکه چه کسی باید فلان کار را در خانه انجام دهد یا امثال آن در بسیاری از خانواده ها عادی است. مشکل زمانی آغاز می شود که مشاجرات خیلی تند می شوند و یا به کرات رخ می دهند. همه ی کودکان […]

    سندروم تخریب والد چیست؟

    سندروم تخریب والد  (بیگانه کردن والد یا PAS)، وضعیتی است که در آن یکی از والدین (اغلب -ولی نه همیشه- مادر) تعمدا فرزندانش را نسبت به والد دیگر بدگمان می کند. این سندروم معمولا در خلال دعواهای حضانت میان والدینی که در حال جدا شدن از هم هستند روی می دهد. یکی از والدین مکررا فرزندان […]