ماشین ظرفشویی اساسا یک ربات است که ظرفهای کثیف را تمیز می کند و آب می کشد. انسانها فقط باید ظرفها را در آن بچینند، ماده شوینده را اضافه کنند، تنظیمات صحیح را انجام دهند و آن را روشن کنند. اما ماشین ظرفشویی خودش کارهای زیر را مستقلا انجام می دهد: آب را اضافه می […]