چرا آسمان آبی است؟
در تاریخ: 22 فوریه 2017

تشخیص اینکه رنگ آسمان آبی است، خیلی ساده است. ولی آیا تا به حال فکر کرده اید چرا؟

انسانهای باهوش زیادی به این موضوع فکر کرده اند. اما خیلی طول کشید تا پاسخ را بیابند.

نور خورشید سفید به نظر می رسد اما در واقع از ترکیب تمام رنگهایی که در رنگین کمان می بینیم تشکیل شده است.

وقتی نور سفید به یک منشور بتابد، به تمام رنگهای تشکیل دهنده اش تجزیه می شود. منشور شکل خاصی از کریستال است.

نور مرئی زیرمجموعه ای از انواع و اقسام انرژی نورانی (یا به عبارتی امواج الکترومغناطیسی) است که در سراسر کیهان و حتی اطراف ما حضور دارد. به مانند انرژی ای که در اقیانوس ها جریان دارد، انرژی نورانی هم به صورت امواج حرکت می کند. بعضی نورها طول موج کوتاه دارند یعنی با گامهای کوچک حرکت می کنند. بعضی نورها هم قدمهای بلندتری بر می دارند. نور آبی از نور قرمز طول موج کوتاهتری دارد.

نور در مسیر مستقیم حرکت می کند مگر اینکه چیزی مانع آن شود. در این صورت یکی از سه اتفاق زیر می افتد:

  • منعکس می شود (مثل آنچه در آینه اتفاق می افتد)
  • شکسته می شود (مثل آنچه در منشور اتفاق می افتد)
  • پراکنده می شود (مثل مولکولهای گازها در جو)

نور خورشید به جو زمین می رسد و در برخورد با گازها و ذرات هوا به هر سو پراکنده می شود. نور در اثر برخورد با مولکولهای کوچک هوا در جو زمین به همه ی جهتها پراکنده می شود. نور آبی بیش از

سایر رنگها پراکنده می شود چون طول موج کوتاهتری دارد یعنی با گامهای کوچکتر حرکت می کند. به همین دلیل ما آسمان را آبی می بینیم.

آسمان نزدیکتر به افق آبی کمرنگ یا سفید است. نور خورشیدی که از بخشهای پایینی جو به ما می رسد مسافت بیشتری را در مقایسه با نوری که از بالا به ما می رسد در هوا طی کرده است. وقتی که نور خورشید، چنین مسافت طولانی را در هوا طی می کند، مولکولهای هوا دوباره و چندباره نور آبی را در جهات مختلف پراکنده می کنند. سطح زمین هم نور را منعکس و پراکنده می کند. همه ی اینها در کنار هم رنگها را دوباره با هم مخلوط می کنند و باعث می شوند که افق بیشتر سفید دیده شود تا آبی.

چه چیز باعث قرمز شدن غروب می شود؟

وقتی که خورشید در آسمان پایین می آید، نور آن مسافت بیشتری را در جو طی می کند تا به ما برسد. پس نور آبی بیشتر پراکنده می شود و نتیجتا نور قرمز و زرد مستقیما به چشم ما می رسد.

 

Red sun at sunset.

بعضی وقتها تمام آسمان مغرب درخشان به نظر می رسد. آسمان مغرب قرمز به چشم می آید چون ذرات بزرگتر گرد و غبار و آلودگی و همینطور بخار آب موجود در جو نورهای قرمز و زرد را پراکنده می کنند.


منبع: https://spaceplace.nasa.gov

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *